Φροντίστε τη

Στοματική
σας Υγεία!

Kλείστε το ραντεβού σας

Ιωάννης Μαρινάκης

Eπικοινωνία

Ολοκληρωμένες

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

Kλείστε το ραντεβού σας

Ιωάννης Μαρινάκης

Eπικοινωνία

Σύγχρονες

Οδοντιατρικές Μέθοδοι

Kλείστε το ραντεβού σας

Ιωάννης Μαρινάκης

Eπικοινωνία

ΑΝΥΨΩΣΗ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ

Χειρουργική οδοντιατρική επέμβαση για την ανάπλαση του οστού της άνω γνάθου.

Εμπιστευθείτε το χειρουργό οδοντίατρο Ιωάννη Μαρινάκη, στα Χανιά.

Το ιγμόρειο άντρο είναι μια αεροφόρος κοιλότητα στο οστό της άνω γνάθου πάνω από τα ακρορρίζια του δεύτερου προγομφίου και των τριών γομφίων αμφοτερόπλευρα. Όταν χάνεται ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω δόντια, συνήθως, παρατηρείται επέκταση προς τα κάτω του χώρου του ιγμορείου, με αποτέλεσμα το οστό που θα χρησίμευε για την τοποθέτηση ενός ή περισσότερων εμφυτευμάτων να είναι ανεπαρκές ως προς το ύψος του.

Ο στόχος, λοιπόν, της ανύψωσης του ιγμορείου είναι να τοποθετήσουμε επιπλέον οστό στο ιγμόρειο, έτσι ώστε η τοποθέτηση εμφυτεύματος να είναι εφικτή.

Την παραδοσιακή μέθοδο ανύψωσης ιγμορείου, με δημιουργία μεγάλης χειρουργικής τομής και μεγάλης οστικής οπής πλαγίως του ιγμορείου, αντικατέστησε ως εναλλακτική για τις περισσότερες των περιπτώσεων μια μέθοδος που χρησιμοποιεί οστική οπή μόλις 3ων χιλιοστών σε διάμετρο και προκαλεί την ανύψωση της μεμβράνης του ιγμορείου με το φούσκωμα μικρού μπαλονιού που περνά μέσα από τη μικρή αυτή οπή. Η ενόχληση του ασθενή σ' αυτή την περίπτωση είναι ελάχιστη.

Στις φωτογραφίες, παρακάτω, παρουσιάζονται δύο περιστατικά με την προαναφερθείσα μέθοδο, τη MIAMBE (Minimally Invasive Antral Membrane Balloon Elevation).

ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Κλείστε, τώρα, ραντεβού με το χειρουργό οδοντίατρο Ιωάννη Μαρινάκη.

 

Ο ιατρός στοχεύει, πάντα, στη βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση κάθε περιστατικού. Ανάλογα, βέβαια, με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασθενή, εφαρμόζει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα.